top of page

 חבילות שי  

ניתן לארוז חבילת שי בהתאמה אישית, ממגוון התוצרת והמוצרים שלנו.

המארזים יכללו ערכת זרעים לשתילה בשיתוף אנשי עמותת "קשת" לקידום שיוויון תעסוקתי המשלב אנשים עם מוגבלויות.

    bottom of page