מיצים טבעיים סחוטים 

המיץ טבעי סחוט טרי נמצאת תחת השגחה ופיקוח של הרבנות הראשית חוף אשקלון המועצה הדתית אשקלון