דבש  

הדבש המתוק שלנו נמצא תחת השגחה ופיקוח של הרבנות הראשית חוף אשקלון המועצה הדתית אשקלון