זיתים כבושים  

הזיתים הכבושים שלנו נמצאים תחת השגחה ופיקוח של הרבנות הראשית חוף אשקלון המועצה הדתית אשקלון